HƯỚNG DẪN LẤY LIÊN KẾT

Những lý do có thể khiến bạn bị chặn

  • Không bật thông báo đẩy website
  • Không bật javascript
  • Sử dụng VPN/Fake IP
  • Sử dụng Adblock/Adblockp

Hướng dẫn bật thông báo đẩy

Hướng dẫn bật thông báo đẩy trên trình duyệt Chrome (Firefox và Microsoft Edge tương tự)

Hướng dẫn tắt Adblock

Tắt Adblock trên trình duyệt Google Chrome (Firefox, và Microsoft Edge tương tự)